ZASADY WSPÓŁPRACY (RYCZAŁT)

 

Rytm naszej pracy wyznaczają terminy związane z koniecznością dokonania rozliczeń podatkowych, ZUS oraz wywiązania się z pozostałych obowiązków sprawozdawczych. W związku z tym prosimy Ciebie o terminowe kompletowanie dokumentacji księgowej dotyczącej rozliczanego miesiąca.

·         DO 5 -TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: należy przygotować dokumenty dla Biura za miesiąc poprzedni, dokumenty można dostarczać osobiście, przesyłać pocztą lub kurierem, przesyłać w formie skanów korzystając z usługi księgowość online,

·         DO 10 -TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu składek opłacanych przez przedsiębiorców,

·         DO 15 -TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowniczych,

·         DO 20 -TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: dokonujemy właściwych księgowań i przesyłamy informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT,

·         DO 25 -TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: sporządzamy listy płac dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników,

 

 

Wzór umowy na prowadzenie ewidencji przychodów

 

Aneks do umowy na prowadzenie ewidencji przychodów

 

 

 

SYSTEM INFORMACYJNY (RYCZAŁT)

 

Masz pełen dostęp do bieżącej dokumentacji księgowej i zestawień generowanych przez system księgowy. Dostarczane przez Nas informacje pozwalają na łatwe zorientowanie się w sytuacji finansowej i podatkowej firmy. Wszystkie zestawienia przesyłamy co miesiąc na podany adres mailowy. W ciągu miesiąca standardowo otrzymasz następujące informacje mailowe:

1. ROZLICZENIE ZUS (do 10-tego każdego miesiąca lub do 15-tego każdego miesiąca dla zatrudniających pracowników) w skład którego wchodzą następujące zestawienia:

·         plik o indeksie ZUS - zestawienie bieżących zobowiązań wobec ZUS z podziałem na poszczególne tytuły ubezpieczeń z podanymi terminami płatności,

2. ROZLICZENIE US (do 20-tego każdego miesiąca) w skład którego wchodzą następujące zestawienia:

·         plik o indeksie PDOF - jest to zestawienie pokazujące sposób wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem poszczególnych odpisów,

·         plik o indeksie VAT7 (VAT7K) - to deklaracja rozliczeniowa VAT za bieżący okres,

·         plik o indeksie US - to zestawienie bieżących zobowiązań wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego, podatku od wynagrodzeń i VAT, wraz z podanymi terminami płatności,

·         plik o indeksie RPE - zestawienie wszystkich zaksięgowanych w ewidencji przychodów w danym okresie dokumentów,

·         plik o indeksie SPRZEDAŻ VAT / ZAKUPY VAT / POZOSTAŁE VAT / ŚRODKI TRWAŁE VAT - zestawienia wszystkich operacji składających się na rozliczenie VAT w danym okresie, na podstawie tych rejestrów sporządzane są deklaracje rozliczeniowe VAT7 i VAT7K,

·         plik o indeksie WYPOSAŻENIE / ŚRODKI TRWAŁE - obejmuje zestawienie zmian w ewidencji wyposażenia, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

·         plik o indeksie FV - kopia faktury za usługi księgowe, oryginał automatycznie podlega księgowaniu w rozliczeniu za kolejny miesiąc,

·         pozostałe pliki - to dowody wewnętrzne oraz pozostałe informacje sporządzane przy uwzglednieniu indywidualnych potrzeb klienta.

 

Informujemy, że strona używa informacji zapisanych w plikach cookies. Dalsze użytkowanie serwisu, bez zmiany ustawień, przeglądarki jest jednoznaczne z akceptacją zapisywania cookies na dysku lokalnym. .

  Zgadzam się na przechowywanie plików cookies.