ZASADY WSPÓŁPRACY (KADRY I PŁACE)

 

Rytm naszej pracy wyznaczają terminy związane z koniecznością dokonania zgłoszeń i rozliczeń ZUS oraz podatku z tytułu wynagrodzeń. W związku z tym prosimy naszych klientów o terminowe kompletowanie dokumentacji kadrowo-płacowej dotyczącej rozliczanego miesiąca. W przypadku kadr i płac wszelkie informacje związane z rozliczaniem wynagrodzeń powinny być przekazywane do Biura NA BIEŻĄCO.

·         W CIAGU 3 DNI OD ZAISTNIENIA ZDARZENIA : należy przesłać do Biura informację o zatrudnieniu nowego pracownika, rozwiązaniu stosunku pracy, udzieleniu urlopu lub dostarczeniu zwolnienia lekarskiego, a także o podpisaniu umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

·         DO 15 -TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowniczych,

·         DO 20 -TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: informujemy o wysokości należnego podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń (PIT4R)

·         DO 25 -TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: sporządzamy listy płac,

·         DO 3 DNI ROBOCZYCH OD ZGŁOSZENIA: sporządzamy rachunki do umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło) wyliczając należną kwotę wynagrodzenia do wypłaty.

 

 

 

 

 SYSTEM INFORMACYJNY (KADRY I PŁACE)

 

W przypadku naliczania wynagrodzeń i rozliczeń kadrowo-płacowych istotne znaczenie ma bieżące przekazywanie do Biura informacji dotyczących zmian w zatrudnieniu, nieobecności pracowniczych i innych zdarzeń, które mają wpływ na wymiar wypłacanego wynagrodzenia. Drugim ważnym czynnikiem jest terminowość dokonywania wypłat gdyż wpływa to bezpośrednio na sposób rozliczania ZUS i podatku dochodowego.

·         w ciągu 3 dni od zaistnienia zdarzenia zobowiązany jesteś do poinformowania Biura o tym fakcie. Biuro w ciągu 3 dni roboczych przygotuje wymagane dokumenty pracownicze, uzupełni dane w kartotece osobowej oraz dokona odpowiednich zgłoszeń do ZUS jeśli takie będą wymagane,

·         Biuro musi znać podstawowy termin wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz wiedzieć o wszelkich opóźnieniach w tym zakresie,

·         kilka dni przed planowaną wypłatą wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło zlecasz Nam wystawienie rachunku do umowy. Przelewu wynagrodzenia dokonujesz wyłącznie na podstawie otrzymanego rachunku w tym samym miesiącu w którym rachunek został wystawiony (miesiąc dokonania wypłaty musi być zgodny z miesiącem w ktorym wystawiony został rachunek),

·         wypłaty wynagrodzeń dokonujesz w kwotach wskazanych na liście płac i rachunkach do umów zleceń / o dzieło.

·         jeśli zdecydowałeś się na skorzystanie z pełnego zakresu obsługi kadrowo-płacowej otrzymasz na podany adres mailowy wszelkie wymagane dokumenty kadrowe,

KADRY I PŁACE CENNIK

 

Wybierz zakres obsługi dostosowany do potrzeb i wielkości twojej firmy. Do Twojej dyspozycji przygotowaliśmy dwa abonamenty: usługa naliczania płac oraz usługa pełnej obsługi kadrowo-płacowej. Podane poniżej ceny są cenami netto.

Abonament

cena (za osobę)

 

Naliczanie płac

30,00 zł

Pełna obsługa kadrowo-płacowa

50,00 zł

 

OPŁATY ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH ABONAMENTÓW:

Czynność

Naliczanie płac

Pełna obsługa Kadrowo-płacowa

sporządzenie listy płac przy uwzględnieniu informacji o nieobecnościach (urlopy, choroby)

w ramach abonamentu

w ramach abonamentu

wystawianie rachunków do umów cywilno-prawnych (zlecenie, o dzieło),

w ramach abonamentu

w ramach abonamentu

sporządzanie deklaracji ZUS wraz z przekazem elektronicznym,

w ramach abonamentu

w ramach abonamentu

wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń,

w ramach abonamentu

w ramach abonamentu

sporządzanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy (opłata za dokument)

100,00 zł

w ramach abonamentu

założenie teczki osobowej pracownika,

50,00 zł

w ramach abonamentu

sporządzanie dokumentów kadrowych: kwestionariuszy osobowych, skierowań na wstępne i okresowe badania lekarskie, wniosków urlopowych, zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu, etc,

30,00 zł

w ramach abonamentu

prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji nieobecnosci, kart urlopowych,

niedostępne

w ramach abonamentu

sporządzanie wniosków o wypłatę zasiłku chorobowego i macierzyńskiego do ZUS,

100,00 zł

w ramach abonamentu

sporządzanie rocznych deklaracji rozliczających wpłacone zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń,w ramach abonamentu

w ramach abonamentu

 

sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych pracowników etatowych,

15,00 zł

w ramach abonamentu

sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych zleceniobiorców,

15,00 zł

15,00 zł

wysyłka deklaracji pocztą,

6,00 zł

6,00 zł

korekta rozliczenia zawiniona przez zleceniodawcę (opłata za okres rozliczeniowy)

100,00 zł

100,00 zł

 

 

Informujemy, że strona używa informacji zapisanych w plikach cookies. Dalsze użytkowanie serwisu, bez zmiany ustawień, przeglądarki jest jednoznaczne z akceptacją zapisywania cookies na dysku lokalnym. .

  Zgadzam się na przechowywanie plików cookies.