System opłat oparty jest na systemie abonamentowym. Im wyższy abonament miesięczny, tym korzystniejsza cena za jeden dokument księgowy. Cena abonamentu obejmuje zaksięgowanie określonej ilości dokumentów, za każdy dokument ponad wyznaczony limit pobierana jest dodatkowa opłata. Podane poniżej ceny są cenami netto.

ZAKRES USŁUG WCHODZĄCYCH W SKŁAD ABONAMENTU MIESIĘCZNEGO :

· prowadzenie Ksiąg rachunkowych i wyliczenie na tej podstawie miesięcznej / kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy, 

· obsługa online lub tradycyjna,

· sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,

- rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów,

· rozliczanie podatku VAT obejmujące prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT7 / VAT7K,

 

 

· rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu / importu towarów i usług obejmujące wystawianie FV wewnętrznych, prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT UE, rozliczanie podatkowe dokumentów celnych,

· sporządzanie bieżących sprawozdań finansowych obejmujących bilans oraz rachunek zysków i strat,

- roczne rozliczenie podatku, sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych,

· doradztwo podatkowe.

 

Ilość dokumentów rozliczanych w ramach danego abonamentu

miesięczna opłata za abonament

cena za każdy następny dokumenty ponad limit określony w abonamencie

maksymalna ilość dokumentów opłacalna w ramach danego abonamentu*

50

400,00 zł

8,00 zł

75

100

600,00 zł

6,00 zł

167

200

1000,00 zł

5,00 zł

400

500

2000,00 zł

4,00 zł

750

1000

3000,00 zł

3,00 zł

1667

2000

5000,00 zł

2,50 zł

4000

5000

10000,00 zł

2,00 zł

<5000

*maksymalna ilość dokumentów opłacalna dla danego abonamentu oznacza miesięczną ilość dokumentów (obejmującą zarówno dokumenty rozliczane w cenie abonamentu jak i dokumenty dodatkowe) dla której opłaca się wykupić dany abonament. Jeśli więc w ciągu miesiąca będziesz miał przeciętnie 70-74 dokumenty, opłaca Ci się wykupić abonament do 50 dokumentów i dopłacić za każdy następny dokument. Jeśli jednak spodziewasz się, że ilość dokumentów wyniesie 75-80 właściwą decyzją będzie wykupienie abonamentu do 100 dokumentów.

 

OPŁATY ZA USŁUGI NIE WCHODZĄCE W SKŁAD ABONAMENTU:

czynność

cena

wysyłka deklaracji pocztą (polecony)

6,00 zł

korekta rozliczenia po zamknięciu miesiąca zawiniona przez zleceniodawcę

200,00 zł

Korekta rozliczenia jeśli dotyczy tylko rozliczenia VAT

100,00 zł

zamknięcie roku (sprawozdanie finansowe, roczne rozliczenie podatkowe)

cena równa abonamentowi obowiązującemu w ostatnim miesiącu roku podatkowego

sporządzenie raportu kasowego (opłata za 1 pozycję w raporcie)

1,00 zł

sporządzenie i wysłanie wezwania do potwierdzenia sald (oplata za 1 dokument)

16,00 zł

 

 

Wzór umowy na prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wzór aneksu do umowy na prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zasady współpracy (Pełna księgowość)

Informujemy, że strona używa informacji zapisanych w plikach cookies. Dalsze użytkowanie serwisu, bez zmiany ustawień, przeglądarki jest jednoznaczne z akceptacją zapisywania cookies na dysku lokalnym. .

  Zgadzam się na przechowywanie plików cookies.