Łączenie spółek prawa handlowego

Połączenie spółek osobowych 8000,00 PLN

Połączenie spółek kapitałowych 9000,00 PLN

Połączenie spółki kapitałowej z osobową 9000,00 PLN

 

Podział spółek prawa handlowego

Podział spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na inną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 10 000,00 PLN

Podział spółki akcyjnej na inną spółkę akcyjną15 000,00 PLN

Podział spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną 10 000,00 PLN

Podział spółki akcyjnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 10 000,00 PLN

 

Przekształcanie spółek prawa handlowego i cywilnego

Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową 9000,00 PLN

Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową 9000,00 PLN

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę osobową 8000,00 PLN

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę kapitałową 8000,00 PLN

 

Do każdego z przedstawionych wyżej rodzajów wynagrodzeń doliczany będzie, zgodnie z obowiązującą stawką, podatek od towarów i usług (VAT), chyba że na podstawie przepisów szczególnych Klient będzie mógł skorzystać ze zwolnienia.

 

Oprócz tego podatku Klient ponosi inne opłaty, wydatki i koszty wynikające z przepisów prawa a związane ze zleconymi sprawami. W szczególności chodzi o inne podatki, koszty opłat skarbowych, koszty notarialne, pocztowe, koszty opłaty sądowej, a także wydatki związane z podróżami służbowymi oraz inne niezbędne wydatki związane z należytym wykonywaniem zlecenia.

 

Wynagrodzenie nie obejmuje wynagrodzenia biegłego rewidenta w przypadku, w którym ustawa Kodeks spółek handlowych lub ustawa o rachunkowości przewiduje konieczność dokonania wyceny majątku spółki przez biegłego rewidenta.

 

 

 Katowice, 27.09.2012

Informujemy, że strona używa informacji zapisanych w plikach cookies. Dalsze użytkowanie serwisu, bez zmiany ustawień, przeglądarki jest jednoznaczne z akceptacją zapisywania cookies na dysku lokalnym. .

  Zgadzam się na przechowywanie plików cookies.