PROGRAM „PARTNERZY W BIZNESIE” 

1. Wystawca i właściciel karty rabatowej 

Wystawcą i właścicielem karty rabatowej „Liber” BRP jest firma Biuro Rachunkowo- Prawne „Liber” Maciej Niedźwiedź, ul. Mariacka 7/4, 40-014 Katowice. 

2. Podmioty udzielające rabatu na podstawie karty rabatowej 

Lista podmiotów udzielających rabatów na podstawie karty rabatowej „Liber” BRP w ramach programu „Partnerzy w biznesie” dostępna jest na stronie internetowej www.liberbrp.pl 

3. Uzyskanie karty rabatowej 

Karta rabatowa przyznawana jest w ramach programu „Partnerzy w biznesie”. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.liberbrp.pl. Dystrybucja karty jest prowadzona bezpłatnie. 

4. Warunki korzystania z karty rabatowej 

Posiadacz karty rabatowej ma prawo do uzyskania rabatu w określonej wysokości, udzielanego przez partnerów programu „Partnerzy w biznesie”. Wysokość rabatu uzależniona jest od abonamentu na świadczenie usług przez „Liber” BRP (szczegółowe informacje na stronie internetowej www.liberbrp.pl). Warunkiem skorzystania z rabatu jest okazanie pracownikowi firmy będącej partnerem programu „Partnerzy w biznesie” karty rabatowej przed dokonaniem zakupu lub zapytania ofertowego.

 Karta rabatowa nie jest kartą płatniczą. Kwota rabatu udzielona przez partnera programu „Partnerzy w biznesie” nie może być wymieniona na gotówkę.

 5. Termin ważności karty rabatowej

 Karta jest ważna bezterminowo. Wystawca karty rabatowej ma prawo do zakończenia programu „Partnerzy w biznesie” w każdym czasie bez podania przyczyn. W przypadku zakończenia programu wszystkie wydane karty rabatowe ulegają unieważnieniu. Wszelkie komunikaty związane z zakończeniem programu lub unieważnieniem karty rabatowej będą umieszczane na stronie www.liberbrp.pl. Posiadacz karty, który w przypadku jej zgubienia lub kradzieży zawiadomi o tym fakcie, ma prawo do otrzymania nowej karty. 

6. Postanowienia końcowe 

Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej www.liberbrp.pl.

Firma „Liber” BRP zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu bez podania przyczyny, a w szczególności do dokonywania zmian na listach partnerów programu „Partnerzy w Biznesie” oraz w zakresie wysokości udzielanych rabatów. Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez uczestnika programu w momencie pierwszego użycia karty rabatowej.

 

Katowice, 27.09.2012 r.

Informujemy, że strona używa informacji zapisanych w plikach cookies. Dalsze użytkowanie serwisu, bez zmiany ustawień, przeglądarki jest jednoznaczne z akceptacją zapisywania cookies na dysku lokalnym. .

  Zgadzam się na przechowywanie plików cookies.