System opłat oparty jest na systemie abonamentowym. Im wyższy abonament miesięczny, tym korzystniejsza cena za jeden dokument księgowy. Cena abonamentu obejmuje zaksięgowanie określonej ilości dokumentów, za każdy dokument ponad wyznaczony limit pobierana jest dodatkowa opłata. Podane poniżej ceny są cenami netto.

ZAKRES USŁUG WCHODZĄCYCH W SKŁAD ABONAMENTU MIESIĘCZNEGO :

prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów i wyliczenie na jej podstawie miesięcznej / kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy, 

obsługa online lub tradycyjna, 

sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych, 

rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów, 

rozliczanie podatku VAT obejmujące prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT7 / VAT7K,

 

 

 

rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu / importu towarów i usług obejmujące wystawianie FV wewnętrznych, prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT UE, rozliczanie podatkowe dokumentów celnych,

prowadzenie rozliczeń z ZUS wraz z przekazem elektronicznym osoby prowadzącej działalność, sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych, wyliczanie kwoty do zapłaty z tytułu ubezpieczeń,

roczne rozliczenie podatku, sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych,

doradztwo podatkowe.

Ilość dokumentów rozliczanych w ramach danego abonamentu

miesięczna opłata za abonament

cena za każdy następny dokumenty ponad limit określony w abonamencie

maksymalna ilość dokumentów opłacalna w ramach danego abonamentu*

10

100,00 zł 

10,00 zł 

15

30

150,00 zł 

5,00 zł 

40

50

200,00 zł 

4,00 zł 

88

100

350,00 zł 

3,50 zł 

171

200

600,00 zł 

3,00 zł 

417

500

1250,00 zł 

2,50 zł 

800

1000

2000,00 zł 

2,00 zł 

1500

2000

3000,00 zł 

1,50 zł 

3333

5000

5000,00 zł 

1,00 zł 

<5000

*maksymalna ilość dokumentów opłacalna dla danego abonamentu oznacza miesięczną ilość dokumentów (obejmującą zarówno dokumenty rozliczane w cenie abonamentu jak i dokumenty dodatkowe) dla której opłaca się wykupić dany abonament. Jeśli więc w ciągu miesiąca będziesz miał przeciętnie 12-14 dokumentów, opłaca Ci się wykupić abonament do 10 dokumentów i dopłacić za każdy następny dokument. Jeśli jednak spodziewasz się, że ilość dokumentów wyniesie 15-16 właściwą decyzją będzie wykupienie abonamentu do 30 dokumentów.

OPŁATY ZA USŁUGI NIE WCHODZĄCE W SKŁAD ABONAMENTU:

czynność

cena

wysyłka deklaracji pocztą (polecony)

6,00 zł 

korekta rozliczenia po zamknięciu miesiąca zawiniona przez zleceniodawcę 

50,00 zł 

 

Zasady współpracy (KPIR)

Informujemy, że strona używa informacji zapisanych w plikach cookies. Dalsze użytkowanie serwisu, bez zmiany ustawień, przeglądarki jest jednoznaczne z akceptacją zapisywania cookies na dysku lokalnym. .

  Zgadzam się na przechowywanie plików cookies.